KOČKADIVOKÁ

Kamarád a velký nadšenec do ochrany přírody Jiří Sochor nedávno (2019/20) informoval a spolu s VLS vydal zprávu o tom, že kočka divoká (Felis silvestris silvestris) trvale osídlila Doupovské hory a v návaznosti na to mne oslovil s myšlenkou vzájemné spolupráce. Nemělo smysl o tom dlouze přemýšlet - v druhé polovině února 2020 jsme společně nainstalovali Fotopastičku a brzy na to nás čekala první sklizeň - úroda byla parádní. Posuďte sami!

 Kočka divoká je nesmírně zajímavý, velice málo studovaný a upozaděný tvor, kterého se sluší náležitě představit ... fotografie, fakta, ale i data přímo z terénu tomu doufejme jen pomohou!

Bohužel to není "podívaná" jen v tom dobrém slova smyslu ... více na obrázcích níže.

Tyto snímky a vlastně celý projekt jako takový může fungovat jen díky cílenému monitoringu možného výskytu kočkovitých šelem, který provádějí Vojenské lesy a statky ČR, s.p., s.p. od roku 2019 a smluvně jej zajišťuje organizace RYS OSTROVID z.ú.